همه کبوتر های من در هند


+ مرغ عشق طلایی - مرد دلسوز

این صفحه رو هم به معرفی جفتی اختصاص میدم که ماده زرد یک دست (طلایی) و نری کاملا سبز (مرد دلسوز) داره. امید وارم ازشون شاهد جوجه های خوشکلی باشم و بتونم تصاویر جوجه ها رو اینجا یادگاری بگذارم واسه خودم و همه اونایی که مرغ عشق دوست دارند

اولین سری جوجه ها

دومین سری